پارسا گستر سازه
اشتراک گذاری
  • کارفرما: وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
  • پیمانکار: شرکت اصالت
  • متریال: سرامیک

    کرتین وال

    کامپوزیت

    لوور آلومینیومی

  • موقعیت : اراک – دروازه تهران