پارسا گستر سازه
اشتراک گذاری
  • کارفرما آقای دکتر خرمی روز
  • آرشیتکت دفتر معماری پارمیس پارک
  • متریال سرامیک مدل کلیپسی و کیل – کرتین وال
  • محل پروژه ایرران – تهران – نیاوران – خیابان عرفایی