fbpx

نمای شیشه ای

پیش از این مقاله درباره نمای سرامیک با هم صحبت کردیم. حال می خواهیم با متریالی دیگر به نام شیشه در نما آشنا شویم. استفاده از شیشه یا پلاستیک و هر نوع ماده شفاف یا نیمه شفاف در مقابل عبور نور در نمای خارجی ساختمان، نمای شیشه ای گفته میشود. این نوع نما امروزه به دلایل مختلفی از جمله سبکی و زیبایی در ساختمانهای زیادی از جمله ساختمانهای بلند در دنیا به کار میرود. اینگونه نماها علاوه بر زیبایی امکان استفاده حداکثر از روشنایی روز را فراهم  مینمایند. همچنین استفاده از انواع مختلف شیشه با قابلیتهای مختلف سبب گسترش امکان استفاده از آنها در صنعت ساختمان شده است.

انواع شیشه های مورد استفاده در صنعت نمای ساختمان را میتوان بر اساس اجزا ترکیبی، روش ساخت و ویژگیهای آن تقسیم بندی نمود. تمامی شیشه هایی که در ساختمان به کار میروند باید از ترکیب موادی ساخته شوند که ثبات ویژگیهای شیشه در طول زمان را تضمین نمایند. به عبارتی باید نسبت به تابش خورشید مقاوم باشند یعنی تابش خورشید سبب خرابی آنها نشود و خواص طیفی  آنها در مقابل اشعه های تابشی مستقیم و غیر مستقیم تغییر نکند. همچنین در مقابل عوامل جوی پایدار باشند.

نمای شیشه ای

دسته بندي انواع شیشه هاي مورد استفاده

شیشه هاي موجود برروي تیغه ها و قابهاي منفردي که داراي مساحت بیش از ۱٫۵ متر مربع میباشند و در ارتفاع بیش از ۳ متر در بالاي محل عبور عابرین پیاده نصب شده اند باید از جنس لمینیت، آبدیده یا شیشه هاي با مقاومت بالا که به هنگام شکستن در داخل قاب شیشه باقی میمانند باشند. استفاده از شیشه هاي بازپخت شده به طور قابل ملاحظه اي خطرپذیري لرزهاي را کاهش میدهد زیرا در اثر شکستن، این شیشه ها به صورت تکه هاي ریز بدون گوشه تیز خرد میگردند. شیشه هاي لایه اي (لمینیت) پس از شکستن در محل خود باقی می مانند و با شکستن به صورت تکه تکه در نمیآیند. شیشه هاي مسلح با شبکهاي از سیمهاي فولادي در مواردي که شیشه تحت اثر آتش (حرارت بالا) و ضربه نمیباشد، کاربرد دارند. استفاده از شیشه هاي لایهاي براي پنجره هاي نماي طبقه اول باعث کاهش خطرپذیري لرزهاي و افزایش امنیت در مقابل سرقت میگردد.

طراحی نمای شیشه ای وابسته به جابه جایی نسبی (دریفت) طبقه محاسبه شده ساختمان میباشد. به طور کلی نماهاي شیشه اي در سیستمهاي سازهاي سختتر، که داراي دریفت طبقه کمتر بوده یا در پنجره هایی که داراي فاصله بیشتري در قاب هستند، عملکرد بهتري دارند. در فصل سوم ضوابط حداقل فاصله آزاد ارائه شده  آزاد شیشه  است در صورت برآورده نشدن این معیار و در اثر تغییر مکان نسبی، خطر جداشدن شیشه از قاب نگهدارنده و افتادن آن وجود دارد.

براي جلوگیري از پرتاب شدن قطعات شیشه در نماهای شیشه ای از یکدیگر میتوان از لایه نازك پلاستیکی استفاده کرد. استفاده از این لایه هاي نازك باعث کاهش خطرپذیري لرزهاي به خصوص براي موقعیت پنجره هایی که در ارتفاع بیش از سه متر از سطح زمین قرار دارند میشود. استفاده از این لایه هاي نازك براي افزایش مقاومت شیشه ها نیز معمولاً از لحاظ اقتصادی به صرفه میباشد. این لایه ها به دلایل دیگري نظیر افزایش امنیت یا کاهش نفوذ گرماي خورشید، نیز به کار میروند.

لبه هاي نماي شیشه اي که در معرض دید هستند باید به وسیله درزپوشهاي فلزي مقاوم در برابر خوردگی درزبندي شده و به وسیله مصالح آب بند طوري آب بندي شوند که از ورود رطوبت به داخل فضاي بین نماي شیشه اي و سازه نگهدارنده جلوگیري شود.

برگرفته از ضابطه منتشر شده توسط: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی