fbpx

برسال ۱۶ – Bersal 16

برسال ۱۶ – Bersal 16

این کوچکترین سایز این سرامیک هاست که در حدود ۱۲۰۰mm طراحی شده است. ترکیبات این تکه با سیستم زیرسازی نه تنها باعث بهینه سازی می شود بلکه استفاده از سرامیک را در نماهای متفاوت اقتصادی کرده است. به علت سبک بودن این محصول، مخصوصا” پیشنهاد می شود از آن برای بازسازی کردن استفاده شود.
Screen Shot 1396-03-02 at 1.58.54 AM