parallax background

ساختمان اداری منطقه آزاد انزلی

کارفرما:
سازمان منطقه آزاد انزلی
مشاور:
شرکت آتک
نوع کاربری:
اداری
نوع متریال:
1.آلومینیوم کامپوزیت به روش Hanging
2. سرامیک یک سانتی ایرانی نصب به روش کلیپسی
آدرس:
منطقه آزاد بندر انزلی
توضیحات:
طراحی فاز ۲ و اجرای نمای پروژه بر عهده شرکت پارسا گستر سازه بوده است. نمای این پروژه ۷۰۰۰ متر مربع بوده و رضایت مشاور بنام پروژه، شرکت آتک به خوبی جلب شد.
-
anzaliii
2015-06-15-11.00
2015-06-16-11.50
2015-06-16-17.33